91285 2.2 Kōrero kia whakamahi i te reo o te ao torotoro 6 credits

NZQA link to assessment information.