91086 1.2 Kōrero kia whakamahi i te reo o tōna ao 6 credits

NZQA link to assessment information.